Hukuki Tercüme Hangi Durumlarda Tercih Edilmelidir?

hukuki tercüme, hukuki tercüme yapımı

Hukuki tercümeler içeriğindeki terimler sebebiyle özel bir dikkat gerektirmektedir. Bu yüzden ilgili alanda uzman olan hukuki tercümanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi halde daha sonradan engellenmesi mümkün olmayan sorunlar doğurabilir. Hukuki tercümeler genellikle noter onaylı tercüme edilir. Bütün bu dengeleri sağlamak için hukuki tercüme alanında tecrübeye, üst düzey bilgiye gerek vardır. Günümüzde hukuki tercüme işini birçok firma yürütmektedir. Firmaların hukuki tercüme alanında başarılı olmaları için tercümanların hukuk literatürüne hâkim ve yetkin kişiler olmaları gerekmektedir.hukuki tercüme, hukuki tercüme yapımı

Hukuki tercümelere hukuk alanında ki birçok başlıkta gerek duyulmaktadır. Vekâletnameler, alım satım sözleşmeleri, yasal anlaşmalar,  mahkeme kararı belgeleri, iş teklif ve sözleşmeleri, işçi – işveren sözleşmeleri, genel mevzuat ve kanunlar, adli sicil kayıtları gibi temel konularda hukuki tercümelere gerek duyulmaktadır. Hukuki tercümeler yargı önünde kişileri ya da kurum ve kuruluşları bağlayan resmi bir evrak niteliğinde olduğu için, hukuki tercüme konusunda dikkatli ve özenli olunması gerekir.

Örneğin; yüksek tutarlı iş sözleşmeleri,boşanma kararları, kefaletnameler, sözleşmeler (sulh, alım satım, inşaat, taşeron, gizlilik, kredi, hissedarlar), yabancı yargı kararı, kontrat, karar, dilekçe, tapu,hukuki makale, sulh sözleşmesi, yönetmelik, distribütörlük, tutanak, vasiyetname, yönetmelik,vekâletname, yabancı mevzuat, yetkilendirme, lisans sözleşmesi,kanun metni, mahkeme kararı,taahhütname, nüfus belgesi, denizcilik sözleşmesi, kira sözleşmesi ihale durum belgeleri, marka ve patent başvuruları gibi her türlü evrakın hukuki tercümelerine ihtiyaç duyan kurumsal şirketler hukuki tercüme yaptıracakları firmalara büyük bir özen ve dikkatle yaklaşmalıdırlar. Çünkü bu gibi evrakların hatasız ve zamanında çevrilmesi, bir şirket için hayati derecede önem taşımaktadır. Bu nedenle, kurumsal şirketler, hukuki tercüme ihtiyaçları için, konusunda uzman, güvenilir ve titiz bir hizmet veren firmalarla çalışmaya özen göstermektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir