Emzirme, Siz ve Bebeğiniz İçin Doğru mu?

bebek emzirme, bebek nasıl emzirilir, bebek emzirmenin faydaları

Emzirme ko­nusundaki kararınız kişiseldir. Emzirme için en ikna edici nedenlerden biri anne ve bebek arasında kurulan duygusal bağ­dır. Bu yakın ilişki bebek doğar doğmaz başlayabilir, bazı kadınlar doğum masa­sında bebeklerini emzirirler. Bu, rahim­deki kasılmaları uyarır dolayısıyla kana­mayı önleyebilir.

Emzirme, yenidoğan bir bebeğin an­nesiyle ve annenin bebekle olan doğal samimiyetini artırır. Emzirme fırsatı si­zin için bir dinlenme zamanı olabilir.

Bebeğinizle harika vakit geçirmeniz için size şans verir. Ancak, emzirme işe yaramazsa, emzirmeyi bırakmak ve ma­maya başlamak uygundur.bebek emzirme, bebek nasıl emzirilir, bebek emzirmenin faydaları

Emzirmenin Yararları: Emzirirseniz hem siz hem de bebeğiniz bundan yarar­lanırsınız. Anne sütü bebeğiniz için ya­rarlıdır, çünkü bebeğinizin yaşamının ilk ayında ihtiyacı olan bütün besinleri içe­rir. Hazır mamalar da vitamin, protein, şeker, yağ ve minerallerin faydalı bir ka­rışımını içerir ama hiçbiri anne sütü ile karşılaştırılamaz.

Emzirmenin bir diğer avantajı, sizin anne sütü ile bebeğinizi enfeksiyonlara (antikorlar sayesinde) karşı korumanızdır. Birçok kişi emzirilen bir bebeğin, mamayla beslenen bir bebeğe göre daha az nezle ve enfeksiyon geçirme riski ol­duğuna inanır.

Bebeğiniz biberon emziğini emmek için gerekenden daha hareketli bir şekil­de emeceği için emzirme yararlıdır. Bu, diş ve damak gelişimini destekler. Em­zirme ayrıca SIDS’i (ani bebek ölümü sendromu) önlemeye yardım eder. Bir araştırma yalnızca 4 ay veya daha uzun süreyle anne sütüyle beslenen bebekle­rin, bir aydan az bir süreyle anne sütü verilen bebeklerden daha az SIDS oranı olduğunu göstermiştir.

Aynı zamanda bebeğinizi emzirmek onu yetişkin olduğunda yüksek koleste­rol düzeyinden korur. Anne sütüyle bes­lenen bir bebekte, bir bebeğe göre daha yüksek seviyede kolesterol bulunsa da, araştırmalar, bir yetişkin olduğunda ko­lesterol seviyelerinin diğer yetişkinler­den düşük seviyede olduğunu gösterir. Ayrıca, bir inceleme emzirmenin, bebe­ğiniz yetişkin olduğunda zekâ seviye­sinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koymuştur bebeğiniz en az 7 ay anne sütü ile beslenmişse büyüdüğünde daha zeki olabilir.

Araştırmacılar, bebeğiniz prematüre doğduysa onu emzirmek için önemli bir nedeniniz olduğunu düşünürler. Prema­türe doğan bir bebeğin enfeksiyonlara karşı korunmasının en büyük nedeni anne sütüdür. Son zamanlarda E.saka-zakii adı verilen bir enfeksiyon salgını yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ortaya çıkmaktadır ve süt bazlı toz ma­malar ile ilişkilendirilmektedir. Bulgu­lara dayanarak FDA toz bebek mamala­rının prematüre bebekler için kullanıl­mamasını önerir.

Emzirmenin artılarından bir diğeri ekolojik açıdan dünya için daha iyi bir seçim olmasıdır! Bebek mamaları üret­mek bizim kaynaklarımıızın kullanılması demektir ve mamaların paketleri çöplüklerimizdeki çöpleri artırır.

Sizin için avantajları, mama satın alma ile karşılaştırıldığında maliyeti azaltmasıdır. Emzirme rahatlık sağlar; bebeğiniz için biberon ve mama taşımak zorunda kalmazsınız. Bazı kadınlar, emzirmenin, eski görünüşlerine dönmelerini kolay­laştırdığını söylerler.

Hamilelik sırasında göğüslerinizin büyüdüğünü ve bazen daha hassas ol­duğunu fark ettiniz. Bunun nedeni ar­tan hormonsal aktivitenin göğüslerde­ki alveolü büyütmesidir. Göğüsteki süt bu alveollerdeki küçük keselerde sak­lanır.

Kolostrum, göğüslerden gelen ilk süttür. Anne sütü düzenli olarak genel­likle doğumdan sonraki 2 veya 3 gün­de gelir. Süt gelmesi, bebeğin göğsü­nüzü emerek uyarması ile başlatılır. Emme, beyninize prolaktin hormonu­nu -alveoldeki süt üretimini teşvik eden bir hormon- üretmek için bir me­saj gönderir.

Emzirmeyi Öğrenmek: Hastane­deyken emzirmeyi öğrenmeniz gere­kebilir. Bebeğinizin emmeyi başarma­sı için, hemşirelerden öğrendikleri ip uçlarından bazılarını size göstermele­rini isteyin. Her türlü sorunuzu yönel­tin, öğrendikleriniz, bebeğinizin em­zirmeden memnun olmasında fark ya­ratabilir.

Emzirme, sizin için, hamilelik döne­mindeki benzeyen sağlıklı bir beslenme planı gerektirir. Her gün en az 500 ekst­ra kaloriye ihtiyacınız olacak (hamilelik­te gereken 300 ekstra kaloriyle karşılaş­tırıldığında). Bazı doktorlar hamilelikten sonra emzirme döneminde doğum önce­si vitaminlerinizi almaya devam etmeni­zi tavsiye ederler.

Yediğiniz ve içtiğiniz şeylere dikkat edin, çünkü yediğiniz gıdalar sütünüze karışabilir. Bazı gıdalar size veya bebe­ğinize “iyi gelmiyor” olabilir. Yediğiniz baharatlı gıdalar ve çikolata bebeğinizin midesinin bozulmasına neden olabilir! Kafein de bebeğinize geçebilir. İçtiğiniz alkol de sütünüz yoluyla bebeğinize ge­çer, o yüzden alkollü içecek tüketimini­ze dikkat edin. Ne kadar uzun emzirirseniz neleri yiyip içebileceğinizi (ve ye­meyip içemeyeceğinizi) daha iyi fark edersiniz.

Bebekten ayrı kaldığınız ama yine de anne sütüyle beslemeye devam etmek is­tediğiniz zamanlar olabilir. Bunu, bir gö­ğüs pompası kullanarak ve sütünüzü saklayarak yapabilirsiniz. Göğüsleriniz­den, pille çalışan, elektrikli ve elle çalı­şan pompalarla süt alabilirsiniz. Hasta­neden ayrılmadan önce bu konudaki önerileri sorun.

Hamileyken doktorunuzla emzirme hakkında konuşun. Arkadaşlarınıza bu konudaki deneyimlerini ve bundan ne kadar keyif aldıklarını sorun.

Konjesyon: Bazı kadınlarda yaygın olarak rastlanan bir emzirme problemi göğüs konjesyonudur. Göğüsler şişer, hassaslaşır ve sütle dolar. Bu problemi hafifletmek için ne yapabilirsiniz?

• En iyi yöntem mümkünse, bebeğinizi emzirirken olduğu gibi göğüslerden süt akıtmaktır. Bazı kadınlar sıcak bir duş alırken göğüslerinden ılık suyun altında süt akıtırlar.
• Buz torbaları iyi gelebilir.
• Her emzirdiğinizde bebeğinizi her iki göğsünüzden de emzirin. Yalnızca bir taraftan emzirmeyin.
• Bebeğinizden uzaktayken, sütünüzün akmaya devam etmesi ve süt kanalla­rının açık kalması için biraz süt akıt­mayı deneyin. Aynı zamanda daha ra­hat hissedersiniz.
• Konjesyon ağrısını hafifletmek için genellikle hafif ağrı kesici ilaçlar kul­lanılır.
• Reçeteyle satılan daha kuvvetli ilaçlar kullanmanız gerekebilir.
• Konjesyon özellikle ağrılıysa doktoru­nuzu arayın, tedavi konusunda karar verecektir.

Meme Enfeksiyonları: Emzirme dö­neminde göğsünüzde enfeksiyon oluş­ması mümkündür. Eğer bir enfeksiyonu­nuz olduğunu düşünüyorsanız doktoru­nuzu arayın. Enfeksiyon göğüste ağrıya neden olabilir ve göğüs kızarabilir şişebilir. Göğüslerinizde kırmızı renkli çiz­giler olabilir; aynı zamanda grip olmuş gibi hissedebilirsiniz.

Acıyan Meme Uçları: Emziren annele­rin çoğunda belli bir dönem özellikle ilk başlarda göğüs uçlarında acıma olur. Acı­yı azaltmak ya da hafifletmek için bazı ön­lemler alabilirsiniz. Aşağıdakileri deneyin.

• Göğüslerinizi kuru ve temiz tutun.
• Sütün meme ucunda kurumasına izin vermeyin; yaranın kabuk tutmasına neden olur ve göğüsteki yaranın iyi­leşmesi biraz zaman alır.
• Nemliyken iyileşme en iyisidir. Lansinoh olarak adlandırılan bir Lanolin markası ilaç ve alerji yapan madde içermez. Bebek emmeyi bitirdikten sonra her seferinde göğüs ucu bölgesi­ne Lanolin sürün.

İyi haber! Çok geçmeden -birkaç gün ile birkaç hafta arasında- göğüsle­riniz emzirmeye alışacak ve problem­ler azalacak.

Ters Dönmüş Meme Uçları: Bazı kadınlar ters dönmüş göğüs uçları nede­niyle emzirmekte zorluk çekerler. Bu durum, göğüs uçları dışa döneceğine içeri çekildiğinde meydana gelir. Eğer göğüs uçlarınız ters dönmüşse yine de emzirebilirsiniz. Ters dönmüş göğüs uçlarını düzeltmek için iç çamaşırını­zın altına giyebileceğiniz plastik göğüs örtüleri mevcuttur.

Bazı doktorlar, göğüs ucunu çekme­yi ve baş parmak ile işaret parmağı arasında yuvarlamayı önerirler. Do­ğum öncesi randevularınızdan birinde bu durum hakkında konuşun.

Destekleyici Sutyenler: Bazı kadın­lar hamileliğin son birkaç haftasında destekleyici sutyen takmanın yararlı olduğunu söylerler. Bir emzirme sut­yeninin kullanılması emzirme döne­minde fayda sağlar. Birçok doktor, uyurken bile daha rahat hissetmeniz için her zaman emzirme sutyeni tak­manızı önerir. Göğüslerinizi emzirme­ye hazırlamak için düzenli olarak hava almalarını sağlamalısınız. Şu anda ve daha sonra sutyen takmamak göğüsle­riniz giysilerinizin kumaşına sürtün­dükçe, göğüs uçlarınızın biraz sertleş­mesine neden olur.

Silikon Göğüs İmplantları ile Em­zirmek (Yalancı Meme): Kadınlar göğüs implantları ile başarılı bir şekil­de emzirirler, ancak implantlar emzir­meyi zorlaştırabilir. Doktorlar implantlarla emzirmenin güvenli veya za­rarlı olup olmadığı konusunda aynı fi­kirde değil.

Endişeleriniz varsa doktorunuzla bu konuyu görüşün; en son bilgileri dok­torunuzdan öğrenin.

Biberonla Beslemek: Biberonla beslemeyi seçerseniz bebeğiniz açısın­dan zararlı olmaz. Hiçbir annenin em­zirmeyi bırakıp biberonla beslemeyi seçtiğinde kendisini suçlu hissetmesini istemiyoruz.

İstatistikler daha fazla annenin be­beklerini anne sütüyle değil biberonla beslemeyi seçtiklerini göstermektedir. Aynı zamanda, demir açısından zen­ginleştirilmiş bir mama ile biberonla beslenen bebeklerin iyi beslendiğini biliyoruz.

Bebeğinizi Emzirememenize Ne­den Olabilecek Bazı Sebepler: Aşırı derecede zayıfsanız ya da bazı tıbbi durumlarınız varsa, örneğin prolaktin eksikliği, kalp hastalığı, böbrek hasta­lığı, tüberküloz veya HIV/AIDS gibi, bebeğinizi emziremeyebilirsiniz. Bazı bebekler emzirme konusunda problem yaşarlar ya da yarık damak veya yarık dudak sorunları varsa emmemeyebilirler. Ayrıca laktoz intoleransı emzirme problemlerine yol açabilir. Bazen de bir kadın fiziksel rahatsızlık veya so­run nedeniyle emziremez.

Bazı kadınlar bebekleri emzirmek ve bunu denemek isterler ama olmaz. Eğer emziremezseniz lütfen bu konu­da üzülmeyin. Bebeğiniz yine de iyi olacak.

Biberonla Beslemenin Avantajları:Biberonla beslemenin de avantajları vardır.

• Bazı kadınlar biberonla beslemenin sağladığı özgürlükten keyif alırlar; başka kişiler bebeğin bakımına yar­dımcı olabilir.
• Biberonla beslemeyi öğrenmek kolay­dır; doğru yapıldığı takdirde anneyi asla rahatsız etmez.
• Babalar çocuklarının bakımında daha katılımcı olabilirler.
• Biberonla beslenen bebekler daha uzun aralıklarla beslenebilirler, çünkü mama genellikle anne sütünden daha yavaş sindirilir.
• Bir günlük ihtiyaç duyulan mama bir seferde hazırlanabilir, zamandan ve iş­ten kazandırır.
• Diğer insanların önünde bebeğinizi beslemekten endişe etmek zorunda kalmazsınız.
• Bebeğiniz doğduktan kısa bir süre son­ra işe dönmeyi düşünüyorsanız bibe­ronla beslemek daha kolay olur.
• Bebeğinizi demir açısından zenginleş­tirilmiş bir mama ile beslerseniz demir desteğine ihtiyacı olmaz.
• Mamayı hazırlamak için florit içeren çeşme suyu kullanırsanız bebeğinize florit takviyesi vermek zorunda kal­mazsınız. cilt bakımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir