Elektrik ve Topraklama İşlemleri

elektrik ve topraklama işlemleri nasıl yapılır, elektrik topraklaması yapımı, topraklama işleminin önemi

Yazının içeriğine geçmeden önce elektrik ve topraklama kavramlarının ne olduğuna bakmak gerekir.

Elektrik: En basit mühendislik ifadesi ile herhangi bir atom ile bağlantısı olmayan bağımsız elektronların, çekim alanları oluşturarak belirli bir noktaya doğru toplanması sonucunda oluşan enerji biçimidir.elektrik ve topraklama işlemleri nasıl yapılır, elektrik topraklaması yapımı, topraklama işleminin önemi

Bilindiği üzere birçok enerji biçimi vardır. Hidrolik enerji gibi, jeotermal enerji gibi elektrik de bir enerji biçimidir ve doğan kendiliğinden oluşmadan üretilen enerji biçimlerindendir. Elektrik ister güneşten, ister rüzgârdan, isterse nükleerden elde edilirse edilsin yaşamımızın olmazsa olmazlarındandır.  Yaşamımızın her alanında elektrik çok önemli bir kavramdır. Eğer elektrik olmazsa yaşamımız durma noktasına gelmekte, doğalgazımız çalışmamakta, resmi işlemlerimiz yapılamamakta ve kısaca yaşamımız aksamaktadır.

Burada bahsi geçen bir diğer kavram olan topraklama için en basit deyimiyle şunlar ifade edilebilir. Topraklama:  Herhangi bir elektrikli aygıt üzerinde, bir nedenle oluşan elektrik kaçağı var ise ya da her elektrikli alet için böyle bir riskin olduğu kabul edilerek, oluşabilecek bu elektrik kaçağı vb. durumların, bulunduğu ortama geçmesini önlemek ve direkt olarak toprağa geçmesini sağlamak için yapılan işleme verilen isimdir.

Elektrik ve topraklama birbiri ile doğrudan alakalı kavramlardır ve birbirinden ayrı düşünmek imkansızdır. Topraklama insan yaşamı için çok önemli bir kavramdır. Her binanın mutlaka topraklama tesisatının olması gerekmektedir. Elektrik bir enerji biçimi olmakla beraber son derece öldürücü etkileri olan bir kavramdır. En basit deyim ile elektrik kaçaklarını önlemek amacı ile yapılır.

Ancak temelde 3 tip elektrik topraklama yöntemi vardır. Bunlar: Koruma topraklaması, yıldırım topraklaması ve işletme topraklamasıdır. Tüm bu topraklama biçimleri yaşam kalitesini yükselten ve riski azaltan kavramlardır. Yıldırım topraklaması, yıldırıma karşı binaları korur. Sonuçta yıldırım da bir tür elektriktir.  Özelikle yağmurun yoğun olduğu kentlerde yüksek katlı binalarda yapılması çok ciddi kazaları ve ölümleri önleyecek biçimdedir.  Koruma topraklaması daha çok yüksek gerilim işletmelerinde uygulanır, bizim gündelik yaşamımızda uygulanması gereken ise işletme topraklamasıdır.

Topraklama kavramına sadece insanları elektriğin zararlı sonuçlarından korur noktasından bakmak yeterli değildir. Oluşan elektriğin cinsine göre, bulunduğu ortamdaki unsurları ( ev, işyeri, insan, fabrika) koruyan bir ve riski en aza indiren bir sistemdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir